Назад

Екстра A1 Wallet Unlimited

Допълнителен пакет, който се активира заедно с 2-годишен абонамент за мобилни услуги,предоставяни отА1 България ЕАД. Екстрата включва неограничен мобилен интернет на максимална скорост (в МВ) за приложението А1 Walletи достъп до услугите от приложението A1 Wallet при условията на Premium план със 100% отстъпка от месечната такса за този план. Отстъпката се прилага в рамките на първите 12 месечни периода на фактуриране от 2-годишният срок на ползване на основния тарифен план – A1 ONE или A1 ONE Unlimited. След изтичането на промоционалния периода се прилага стандартна месечна цена от 1,00 лв.

Планове и месечни такси за ползване на А1 Wallet

Откриване на сметка

Standard

Premium

Откриване на сметка

Standard

Premium

Месечна такса

Не се дължи

5,99 лв.

Месечна такса

Не се дължи

5,99 лв.

Месечна такса за абонати на мобилна услуга от А1 с Екстра A1 Wallet Unlimited *

Не се дължи

0,00 лв.

Месечна такса за абонати на мобилна услуга от А1 с Екстра A1 Wallet Unlimited *

Не се дължи

0,00 лв.

* Посочените цени са с включен ДДС. Плановете за ползване на приложението А1 Wallet включват възможността за ползване на услугите от приложението на месечна база срещу заплащане на месечна такса и/или единична цена и/или безвъзмездно. Информация за останалите цени, приложими за посочените планове можете да получите тук.

Планове и месечни такси за ползване на А1 Wallet

Промоционална месечна такса за първите 12 мес. от срока на абонамента за мобилна услуга

0,00 лв.

Стандартна месечна такса след първите 12 мес. от срока на абонамента за мобилна услуга

1,00 лв.

Включен мобилен интернет на макс. скорост (в МВ) за приложението A1 Wallet, отделно от трафика в Основния тифен план

Неограничен

Включен достъп до А1 Wallet при условията на Premium план със 100% отстъпка от месечната такса **

Premium план

* Екстра A1 Wallet Unlimited може да се активира към 2-годишен абонамент за тарифни планове A1 One и A1 One Unlimited, които се предлагат от 3.02.2020г.

** Цената от 0,00 лв. за Premium план се прилага и след изтичане на промоционалния период от 12 месеца за Екстра A1 Wallet Unlimited и докато Екстрата е налична.

Условия за ползване на екстрата A1 Wallet Unlimited

Включеният в Екстра A1 Wallet Unlimited достъп до А1 Wallet при условията на Premium план със 100% отстъпка може да се ползва след изтегляне и инсталиране на приложението от Google Play за смартфони с операционна система Android или Apple Store за смартфони с операционна система iOS. След инсталиране на приложението следва кратка регистрация със следните стъпки: а) Въвеждане на мобилен номер (мобилният номер, който се използва за регистрацията в A1 Wallet трябва да бъде номерът, на който е активирана Екстрата и един от тарифните планове – A1 ONE или A1 ONE Unlimited с 2 год. абонамент; б) Приемане (подписване) на общите условия и политики на приложението А1 Wallet; в) Въвеждане на PIN код (парола за сигурност); г) Потвърждаване на мобилен номер чрез верификационен SMS; д) Въвеждане на необходимите лични данни. Допълнителна информация за условията на приложението A1 Wallet, на Premium плана и други цени за ползване на услуги от приложението може да бъде получена на www.a1.bg/a1-wallet.

При активиране на Екстра A1 Wallet Unlimited и ползване на приложението A1 Wallet трафикът на мобилен интернет на максимална скорост е неограничен, не се таксува и не изразходва от включените данни за мобилен интернет в основния тарифен план на абоната.

При изчерпване на мобилния интернет на максимална скорост от основния тарифен план, скоростта се ограничава до 64Kbps, включително и за трафика от пакет Екстра A1 Wallet Unlimited. A1 България може да въведе допълнително ограничение на скоростта, ако бъде надвишено разумното потребление, като за такова се приема потребление превишаващо с 30 или повече % включените МB на максимално достижима скорост. Трафикът, реализиран след изразходване на включения трафик на данни за мобилен интернет на макс. скорост, не се заплаща.

Предоставените МВ на макс. скорост от Екстра A1 Wallet Unlimited не са валидни при ползване на приложението А1 Wallet в роуминг. Трафикът, реализиран при ползване на услугите от приложението А1 Wallet се тарифира съгласно роуминг тарифния план на Абоната.

Екстрата A1 Wallet Unlimited може да бъде деактивирана по всяко време, без неустойки в А1 магазини, чрез обаждане на Центъра за обслужване на клиенти на телефон: +359 88 123, или *88 – с Код за сигурност.

Ако Екстрата бъде деактивирана, а услугата А1 Wallet с Premium план продължи да се ползва се прилага стандартна цена за нейното ползване от 5,99лв./мес.

Деактивацията на Екстра A1 Wallet Unlimited не води до деактивация на услугата A1 Wallet и обратно. Абонаментът за Екстрата е безсрочен и може да се деактивира без неустойка.

Започни безплатно

Свали приложението А1 Wallet и следвай инструкциите.