Назад

Такси и лимити

Пейнетикс

Планове и месечни такси за ползване на А1 Wallet

Standard
Premium

Откриване на сметка

Безплатно
Безплатно
Месечна такса
0,00 лв.
5,99лв.
0,00 лв. за клиенти на мобилна услуга от А1 с Екстра A1 Wallet Unlimited
Месечна такса за неактивен акаунт
0,00 лв.
0,00 лв.
Издаване на виртуална карта MasterCard
0,00 лв.
Безплатно
Издаване на следваща виртуална карта
1,49 лв.
0,99 лв.
Зареждане с банков трансфер
0,00 лв.
0,00 лв.
Зареждане с банкова карта*
Безплатно за първите 12 месеца до 500лв. на месец, считано от откриване на сметката, след това 0,90% от сумата или мин. 0,20лв.
0,00 лв.
Внасяне на пари в наличност на Cashterminal

1,5% от сумата или мин. 0,20лв.

1,5% от сумата или мин. 0,20лв.
Трансфер между A1 Wallet потребители
Безплатно
Безплатно
Плащане на ПОС терминал
Безплатно
Безплатно
Плащане в интернет
Безплатно
Безплатно
Трансфер чрез IBAN превод
1 лв.
10 безплатни на мес., 1лв. на превод след това
Физическа Mastercard (издаване и доставка)
9.99 лв.
9.99 лв.
Теглене от банкомат
0.90%
0.90%
Възстановяване на сума по карта, извършено от наш служител
1,95 лв.
1,95 лв.
Получаване на средства по A1 Wallet карта
Например от хазартни игри; не се отнася за refund и reversal трансакции
0,9% от сумата
0,9% от сумата
* Възможно е банката ти да прилага такси за зареждане на дигитален портфейл.

Започни безплатно

Свали приложението А1 Wallet и следвай инструкциите.